Permohonan Bantuan MITRA Fund Pelajar India B40 Tahun 2023

Cover image

Dalam usaha untuk memberikan peluang pendidikan kepada golongan India B40 di Malaysia, Kerajaan telah mengumumkan program Subsidi Bantuan Pengajian Ijazah Sarjana Muda bagi Pelajar India B40 di Universiti Awam atau Universiti Swasta tahun 2023 MITRA Fund. Pelajar yang memenuhi kriteria yang ditetapkan berpeluang mendapatkan bantuan kewangan untuk melanjutkan pengajian mereka.

Garis Panduan Permohonan MITRA Pelajar India B40

Sebelum anda memulakan proses permohonan, pastikan anda merujuk Garis Panduan Program Subsidi Bantuan Pengajian Ijazah Sarjana Muda bagi Pelajar India B40 di Universiti Awam atau Universiti Swasta tahun 2023. Garis panduan ini penting untuk memahami syarat-syarat dan prosedur permohonan. Anda boleh mengaksesnya melalui fail berikut:

GP-SUBSIDI-YURAN-PENGAJIAN-IJAZAH-SARJANA-MUDA-BAGI-PELAJAR-INDIA-B40_080523Download

Pastikan anda membaca dengan teliti agar permohonan anda berjalan dengan lancar.

Manakala, borang permohonan boleh anda akses pada laman web berikut: Permohonan Bantuan MITRA.

Tempoh Permohonan

Permohonan untuk Subsidi Bantuan Pengajian Ijazah Sarjana Muda bagi Pelajar India B40 akan dibuka mulai 08 Mei 2023, jam 2.00 petang sehingga 15 September 2023, jam 5.00 petang. Adalah penting untuk menghantar permohonan dalam tempoh yang ditetapkan untuk memastikan peluang anda diberi pertimbangan.

Proses Penilaian

Permohonan akan diproses mengikut prinsip “First Come, First Served”. Oleh itu, pastikan anda mengisi dan menghantar borang permohonan secepat mungkin setelah permohonan dibuka. Permohonan yang lengkap akan mendapat keutamaan.

Kriteria Permohonan

Untuk memenuhi kriteria permohonan Subsidi Bantuan Pengajian Ijazah Sarjana Muda, anda perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

 1. Anda mesti menjadi warganegara Malaysia yang berketurunan India.

 2. Anda akan mengikuti pengajian pada tahun kedua, ketiga atau tahun akhir di mana-mana Universiti Awam atau Universiti Swasta dalam negara pada September/Oktober 2023.

 3. Anda perlu berstatus sebagai pelajar sepenuh masa di Universiti Awam atau Universiti Swasta pada tahun semasa.

 4. Anda tidak boleh mempunyai masalah disiplin di institusi pengajian anda.

 5. Anda harus berasal dari golongan B40 dengan pendapatan isi rumah tidak melebihi RM4,850.00.

 6. Anda perlu mempunyai akaun Bank Simpanan Nasional (BSN) untuk tujuan penyaluran subsidi.

 7. Anda tidak boleh disenarai hitam atau sedang dalam tindakan undang-undang.

 8. Permohonan hanya diterima secara dalam talian melalui laman sesawang yang telah disediakan.

Dokumen-dokumen yang Diperlukan

Anda perlu memuat naik dokumen-dokumen berikut semasa mengemukakan permohonan:

 1. Salinan Kad Pengenalan Pelajar

 2. Salinan Surat Tawaran Pengajian Universiti Awam atau Universiti Swasta

 3. Salinan Surat Perakuan daripada Universiti Awam atau Universiti Swasta / Slip Pendaftaran ke Semester Baharu

 4. Salinan Bantuan Sumbangan Tunai Rahmah (STR) / Penyata Gaji Ibubapa / eKasih

 5. Salinan Penyata Nombor Akaun Bank Simpanan Nasional (BSN), yang telah disahkan oleh Bank

 6. Salinan Kad Pengenalan Ibu / Penjaga

 7. Salinan Kad Pengenalan Bapa / Penjaga

Program Subsidi Bantuan Pengajian Ijazah Sarjana Muda bagi Pelajar India B40 adalah peluang berharga bagi pelajar berketurunan India dari golongan B40 untuk melanjutkan pengajian mereka di peringkat ijazah. Pastikan anda memenuhi semua kriteria dan mengemukakan permohonan anda dalam tempoh yang ditetapkan. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan lebih ramai individu dari golongan India B40 dapat melanjutkan pelajaran mereka dan mencapai impian mereka dalam bidang pengajian.